Pravni pogoji gostilne.si
Pravna obvestila
Pogoji uporabe portala gostilne.si predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake, za uporabo portala gostilne.si in z njim povezanih storitev. Kadar uporabnik dostopa do portala gostilne.si ali ga kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, portala gostilne.si in z njim povezanih storitev ne sme uporabljati.

Pogoji uporabe storitve gostilne.si
Lastnik in upravljavec portala gostilne.si je

Spletna kulinarika d.o.o.
Narof 10
1411 Izlake
Matična številka: 3734048000
Davčna številka SI: 63442698
Tel: 03 56 79 110

Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletno stran gostilne.si ter vse druge storitve in izdelke na spletnem mestu www.gostilne.si, kot tudi na vseh spletnih straneh pod domeno www.gostilne.si (portal gostilne.si). Ti pogoji uporabe ne vključujejo storitev oglaševanja portalu gostilne.si, saj je oglaševanje na portalu urejeno posebej. Pojem uporabnik se nanaša tako na registrirane kot tudi na neregistrirane uporabnike portala.

Uporabniki in vsebina storitve
Storitve portala gostilne.si, ki je dostopen na internetu na domeni www.gostilne.si, so namenjene vsem ponudnikom - fizičnim ali pravnim osebam, ki gostilniške storitve ter povpraševalcem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe portala gostilne.si.
Uporabniki se zavezujejo, da bodo storitve uporabljali izključno za namen iskanja in pregledovanja gostinske ponudba vskladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe.
Uporaba storitev portala gostilne.si, dopolnjevanje vsebine in vpisovanje podatkov je brezplačno.
Napredne funkcionalnosti in storitve so plačljive in se obračunajo skladno z vsakokratnim veljavnim cenikom.
Uporabniki imajo možnost brezplačne uporabe plačljivih storitev (demo), kadar je to omogočeno pri posamezni funkcionalnosti, za krajše časovno obdobje, v katerem lahko preizkusijo delovanje teh storitev in se po izteku brezplačnega obdobja odločijo za nakup in nadaljnjo uporabo. Če se uporabnik po preteku preizkusnega obdobja ne odloči za nadaljnjo uporabo ali če po določenem času želi prenehati z uporabo plačljivih storitev, izrecno dovoljuje, da se vsi vneseni podatki v času preizkusne dobe oziroma v obdobju uporabe, ki se vežejo na uporabo te storitve, izbrišejo iz baze podatkov.
Upravljavec ponuja tako brezplačne, kot tudi plačljive, napredne funkcionalnosti združene v pakete storitev. Portal gostilne.si je spletno mesto, kjer se srečujejo tisti, ki ponujajo gostinske storitev, in tisti, ki povprašujejo po gostinskih storitvah. Upravljavec portala zgolj ponuja prostor za srečanje in objavlja oglase v skladu s cenikom in z naročili.

Objavljanje vsebine na gostilne.si
Uporabnik se zavezuje, da bo pri objavljanju kakršnih koli vsebin na portalu gostilne.si spoštoval naslednja navodila:
vsebina mora biti napisana v slovenskem jeziku;
vsebina mora biti resnična, pravilna, aktualna, vsebina ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva, zlasti ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine in ne sme predstavljati nespoštljivega obnašanja nasproti drugim uporabnikom portala gostilne.si;
podatki o uporabniku morajo biti resnični;
uporabnik ne sme objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja.
Vsebina za namene teh pogojev uporabe pomeni vso vsebino, ki jo je na portalu gostilne.si objavil posamezni uporabnik in vsebuje zlasti besedilo, opis, kontaktne podatke, zunanje povezave, ipd. in uporabljene grafične elemente, logotipe, fotografije, video-oglase, video-filme ipd. Z izpolnitvijo obrazca za registracijo oz. obrazca za objavo podatkov na portalu gostilne.si uporabnik daje dovoljenje in zahtevo za objavo svojih vsebin na portalu gostilne.si in drugih portalih v okviru podjetja Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake Uporabnik po izpolnitvi registracije prejme po e-pošti uporabniško ime in geslo, na podlagi katerih lahko vnešene vsebine spremeni ali odstrani. Upravljavec si pridržuje pravico, ne pa dolžnosti, da ne objavi ali da izbriše objavo celotne vsebine ali katerega koli dela vsebine, če ta predstavlja kršitev veljavnih predpisov ali teh pogojev uporabe. Upravljavec lahko izbriše vse vsebine, ki jih je objavil uporabnik, ki je kršil te pogoje uporabe in objavljal vsebine tretjih oseb v nasprotju s temi pogoji, in ne samo tiste vsebine, ki so kršile te pogoje. Naročnina, ki je bila plačana, se uporabniku ne vrne.

Registracija uporabnikov
Uporabnik lahko vsebino portala gostilne.si pregleduje brezplačno in brez registracije, medtem ko se mora za uporabo posameznih funkcionalnosti portala registrirati, za objavo plačljivih vsebin pa mora plačati ceno storitve v skladu s cenikom, veljavnim ob času plačila. Za objavo vsebin mora izpolniti obrazec in potrditi objavo vsebin na portalu gostilne.si. Oblikovanje predstavitvene vsebine uporabnika, dodajanje podatkov, logotipa in drugih vsebin opravijo uporabniki samostojno preko spletnega mesta. Upravljavec spletnega mesta gostilne.si ne prevzema nobene odgovornosti za to. Uporabnik se zavezuje, da bo pri registraciji spoštoval navodilo, da morajo biti vsi vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki, opisni podatki, podatki o referencah, cenah ipd., popolni in resnični. Navajanje izmišljenih podatkov ter izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano.

Vsebina portala
Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake nima vpliva na vsebine, ki so objavljene na portalu gostilne.si, ker gre za vsebine, ki jih na portal vnesejo uporabniki samostojno ali so pridobljene iz drugih virov, za katere vsebino Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake ne odgovarja. Posledično Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost in zakonitost objavljenih vsebin, ki jih na portalu objavljajo uporabniki. Če je vsebina v nasprotju s temi pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo, lahko kdor koli o tem obvesti Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake preko elektronskega naslova info@gostilne.si. Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake bo po preverjanju navedb ustrezno ukrepal in če bo treba, odstranil sporne vsebine. V povezavi s tem si Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake pridržuje pravico do izbrisa katere koli vsebine, če meni, da vsebina kot celota ali njen del ne ustreza tem pogojem uporabe ali krši oz. bi lahko predstavljala kršitev veljavne zakonodaje ali pravic tretjih oseb. Prav tako si Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake pridržuje pravico, da iz istega razloga izbriše posameznega uporabnika in mu onemogoči nadaljnjo uporabo portala gostilne.si. Poleg tega si Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake pridržuje pravico, da prepreči ali umakne objavo vsebine uporabnika, ki ni poravnal svojih obveznosti v zvezi s to ali kakšno drugo objavo na portalu gostilne.si. Če je uporabnik plačal za objavo vsebin, ki je bil izbrisan v skladu s temi pogoji uporabe, nima pravice zahtevati vračila plačanega zneska.

Dovoljena uporaba
Storitve portala gostilne.si je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, nekomercialno uporabo oziroma za iskanje blaga in storitev, razen če ni s temi pogoji uporabe ali s posebnim dogovorom drugače določeno.

Prepovedano je
 1. kakršno koli kopiranje vsebine portala gostilne.si, zlasti katerega koli dela objavljene vsebine, razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami portala gostilne.si,
 2. spreminjanje ter vključevanje portala gostilne.si, zlasti objavljenih vsebin, v drugo spletno stran, kraja ali kopiranje posameznih delov ali celote podatkovne baze,
 3. "meta" iskanje po portalu gostilne.si,
 4. uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz portala gostilne.si ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s portalom gostilne.si. Prepoved "meta" iskanja in prepoved uporabe robotov ne velja za splošne spletne iskalnike (universal search engines). Splošni spletni iskalniki so iskalniki, ki iščejo in objavljajo povezave na vse spletne strani iz določenega geografskega območja in niso omejeni glede na vsebino, panogo, tipe datotek in/ali druge značilnosti, kot je to pri vertikalnih/specializiranih iskalnikih.
 5. Za vsako komercialno uporabo portala gostilne.si je potrebno skleniti predhoden dogovor z Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake Informacije in gradiva, ki so prikazana na portalu gostilne.si, uporabniki lahko naložijo z mreže za rabo v skladu s temi pogoji uporabe. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene oz. namene skladne s temi pogoji uporabe (poizvedovanje po blagu in storitvah), ni pa jih dovoljeno ponovno objavljati drugje, spreminjati ali kakor koli drugače uporabljati. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na portalu gostilne.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake je prepovedano. Podatki na portalu gostilne.si so z avtorskim pravom zaščitena baza podatkov, ki je ni dovoljeno delno ali v celoti kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake Tega dovoljenja ne more nadomestiti niti dovoljenje uporabnika, ki je vnesel vsebino na portal gostilne.si. Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:
 6. uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 7. uporaba storitve oziroma objava vsebin, ki niso v skladu z namenom portala,
 8. uporaba groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršilo osebnostne pravice tretjih oseb,
 9. komuniciranje z drugimi uporabniki v imenu tretjih oseb,
 10. uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja ali uporaba netočnih osebnih podatkov objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin,
 11. izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe, npr. zlasti objavljanje vsebin, ki tematsko ne sodijo na portal gostilne.si,
 12. distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 13. uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, upravljavcu storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju,
 14. kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o uporabnikih,
 15. kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.
 16. Uporabnik je za vsako kršitev teh pogojev uporabe lahko tudi odškodninsko ali kazensko odgovoren.

Pravice intelektualne lastnine
Vsa vsebina portala gostilne.si je avtorsko pravno zaščitena kot individualna stvaritev oziroma kot podatkovna zbirka. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, če posamezen način uporabe ni posebej dovoljen ali je prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Uporabnik z vnosom podatkov v spletni vmesnik portala gostilne.si prenaša na Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake materialne avtorske pravice na vseh vnesenih vsebinah in sicer izključno tiste, ki so potrebne za namen objave na portalu gostilne.si ter v vseh drugih medijih družbe Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake in njegovih povezanih družb v smislu 527. člena ZGD-1, pri čemer pa je prenos neizključen, ter časovno in teritorialno neomejen. Prenos pravic lahko uporabnik prekliče, tako da sam izbriše objavljene vsebine. Uporabnik jamči družbi Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake pod odškodninsko odgovornostjo, da za vse vsebine, ki jih objavi na portalu gostilne.si, razpolaga z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami ter se zavezuje, da bo družbi Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake povrnil vso škodo, ki bi mu zaradi kršitve te zaveze nastala. Imetnik spletne domene gostilne.si je Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake in uporabnik ne sme uporabljati imena gostilne.si v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen če je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti glede uporabe znamk in ostalih pravic intelektualne lastnine, ki jih uporabniki vnašajo v vsebine spletne strani gostilne.si, niti se ne zavezuje, da bo pregledoval, da z vnesenimi podatki niso kršene pravice intelektualne lastnine. Upravljavec si pridržuje pravico, da začasno ali stalno odstrani materiale in vsebine, ki posegajo v pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, v primeru, da obstaja utemeljen razlog za njihovo odstranitev. Za utemeljen razlog velja predvsem:
zahteva pristojnega državnega organa,
sodba sodišča,
utemeljena zahteva domnevnega imetnika pravice, podkrepljena z ustreznimi dokazili iz katerih je moč sklepati, da je prišlo do posega v njegove pravice intelektualne lastnine,
upravljavec sam ugotovi, da obstaja utemeljen razlog, podkrepljen s podatki iz javnih ali drugih evidenc, da gre v določenem primeru za kršitev pravic intelektualne lastnine.
Upravljavec lahko začasno odstranjene materiale in vsebine ponovno objavi, če ugotovi, da obstaja utemeljen razlog, da v tem posamičnem primeru ne gre za kršitev pravic intelektualne lastnine.

Omejitev odgovornosti
Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo celotna vsebina portala gostilne.si stalno dostopna, zakonita in ažurna, da bodo objavljeni podatki točni ter da vsebina portala ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov, kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu, pa je storitev portala gostilne.si na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje. V zvezi z zagotavljanjem portala gostilne.si veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:
 1. upravljavec ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost portala gostilne.si,
 2. upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za točnost, relevantnost, zakonitost ali dostojnost podatkov, ki jih vnašajo uporabniki spletnega portala gostilne.si,
 3. upravljavec ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe portala gostilne.si, zaradi zaupanja v vsebino storitve portala gostilne.si,
 4. upravljavec ne prevzema odgovornosti zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo portala gostilne.si,
 5. upravljavec ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika,
 6. upravljavec ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje portala gostilne.si,
 7. upravljavec ne odgovarja za vsebino ali druge elemente zunanjih spletnih strani, na katere vodijo morebitne povezave iz portala gostilne.si, za katere ti pogoji uporabe ne veljajo.
Upravljavec si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala gostilne.si, če meni, da je to potrebno. Upravljavec si bo prizadeval, da bo o večjih vzdrževalnih posegih obvestil uporabnike vsaj tri dni pred načrtovanim posegom. Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino spletnih vsebin, dostopnih preko zunanjih povezav objavljenih na spletnem portalu gostilne.si. Prav tako upravljavec ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi nastala uporabniku v primeru uporabe zunanje povezave, objavljene na spletnem portalu gostilne.si, predvsem kadar na podlagi uporabe zunanje povezave sklene posel, prevzame določene obveznosti, pridobi določena upravičenja ali pričakovanja, ipd. Upravljavec si pridržuje pravico, da začasno ali stalno odstrani vsebine in zunanje povezave, ki so ali bi lahko bile škodljive, žaljive, nedostojne ali na kakršen koli nedovoljen način posegajo v pravice ostalih uporabnikov ali tretjih oseb. Kadar uporabnik poda zahtevo za odstranitev takih informacij, mora navesti utemeljene razloge in predložiti ustrezna dokazila, iz katerih je razvidno, da obstaja utemeljen razlog za umaknitev takih vsebin s spletnega portala gostilne.si.

Varstvo podatkov
Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da upravljavec z namenom zagotavljanja storitev portala gostilne.si zbira in obdeluje podatke v skladu z Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je sestavni del teh pogojev uporabe. Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake poleg tega osebne podatke občasno, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov, uporablja za pošiljanje periodičnih obvestil o novostih, lastnih storitvah in izdelkih ter storitvah in izdelkih z Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake v smislu ZGD-1 povezanih oseb (neposredno trženje). Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov družba Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake uporabnikom zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Ti podatki se hranijo, dokler se uporabnik ne odjavi od prejemanja sporočil.

Izjava o varovanju osebnih podatkov
Uporabnik gostilne.si izrecno dovoljuje, da upravljavec z namenom zagotavljanja delovanja portala gostilne.si zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni in sicer:
 1. podatki o uporabniku, kot jih je ta vnesel v portal gostilne.si,
 2. podatki o objavljenih vsebinah
 3. podatki o uporabi portala gostilne.si,
 4. podatki o IP naslovu uporabnika,
 5. podatki o času uporabe portala gostilne.si.


Upravljavec se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo drugim uporabnikom, ki uporabljajo portal gostilne.si, povezanim osebam, ki upravljavcu zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve in za potrebe obveščanja o aktivnostih teh povezanih oseb ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja. Podatke bo upravljavec posredoval le v obsegu, v katerem bo to potrebno zaradi posamičnega razloga za posredovanje. Upravljavec se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnika – fizične osebe (naslov e-pošte, rojstni datum, kontaktni podatki) ne bo javno objavil na portalu gostilne.si brez izrecne zahteve ali soglasja uporabnika. Zato upravljavec uporabnikom priporoča, da svojih podatkov, ki jih ne želijo posredovati drugim uporabnikom, ne vključijo v svoj opis ali druga obvestila, ki se objavljajo na portalu gostilne.si. Uporabnik, izrecno dovoljuje upravljavcu, da mu periodično z namenom direktnega marketinga za vse produkte in spletna mesta v okviru Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake, pošilja sporočila o njegovih lastnih storitvah in izdelkih in storitvah in izdelkih povezanih oseb v smislu ZGD-1. Poleg tega bo upravljavec osebne podatke lahko uporabljal za analizo demografskih značilnosti skupnosti uporabnikov te storitve in za druge analize, ki omogočajo izboljšanje ponujene storitve. Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Uporabnik izrecno dovoljuje, da se vpisani podatki uporabljajo tudi v okviru drugih storitev in spletnih mest v lasti upravljavca ali drugih povezanih spletnih mestih, za namene prikaza in uporabe v drugih produktih (npr. zemljevid, oglasniki, ipd.). Uporabnik daje izrecno soglasje, da lahko upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih uporabnik vnese oziroma potrdi za objavo na portalu gostilne.si in ostalih produktih v okviru Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake, predvsem pa soglaša, da lahko upravljavec za potrebe iskanja po bazah podatkov, ki se nahajajo na portalu gostilne.si in ostalih produktih v okviru Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake, zagotovi iskanje po celotni vsebini, ki jo je uporabnik vnesel na portal gostilne.si ali je bila pridobljena iz zunanjega vira, pri čemer pa je uporabnik ob uporabi spletne storitve potrdil vsebino vnešenih informacij.

Piškotki
Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v napravah uporabnikov (telefonov, računalnikov, tablic), s katerimi dostopajo do interneta. Namen je, da si zapomnijo uporabnika (seveda ne z imenom in priimkom, ampak ponavadi z neko številko), da ga lažje usmerjajo po spletni strani. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči že v samem brskalniku.
Piškotki imajo ključen pomen za zagotavljanje kvalitetnih in uporabniku prijaznih storitev. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove nastavitve, uporabni so pri nagradnih igrah, pomagajo pri zbiranju anonimne statistike ipd.

Nujni piškotki
Naša spletna stran uporablja nekaj piškotkov, ki jih postavimo sami (1st party cookies) in so bodisi nujno potrebni za izvajanje same spletne strani (piškotki seje), bodisi sodijo v izjeme Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012;), to so piškotki za registracijo, za katere ni potrebnega posebnega soglasja (soglasje za piškotke za namene prijave podate pri sami registraciji).
Na spletnem mestu gostilne.si uporabljamo piškote z namenom hranjenja izbrane lokacije uporabnika, da lahko izpišemo rezultate ( lokale) glede na izbrano lokacijo uporabnika. Lokacija je poljubna in ni nujno, da je to trenutna lokacija uporabnika. V primeru, da se ne strinjate z namestitvijo piškotka, bo sistem rezultate izpisal, glede na sistemsko določeno lokacijo.
Piškotki, ki jih lahko izključite
Od piškotkov tretjih oseb (3rd party cookies) uporabljamo Google Analytics za analizo prometa na našem portalu.
Vse piškotke, razen nujnih in tistih, ki jih sprejmete med registracijo, lahko izključite. Vseeno vas naprošamo, da premislite, preden storite ta korak, saj statistiko obiska potrebujemo za izboljšavo storitev (brez piškotkov statistika ni natančna), vsebine lahko neposredno iz naše strani že všečkate, piškotek, ki nastavi datum zadnjega obiska, pa tako ali tako koristi le vam, da vam lahko sistem prikaže novosti. Na tej strani lahko vašo odločitev o ne nujnih piškotkih VEDNO TUDI KASNEJE SPREMENITE.
Nastavitve piškotkov
Vrste piškotkov

Uporabljamo naslednje piškotke
Ime piškotkaČas piškotkaNamenUpravljalec
PHPSESSIDko se seja brskanja končaid PHP seje - potrebno za delovanje stranigostilne.si
mylocationko se seja brskanja končaid PHP seje - potrebno za delovanje stranigostilne.si
_gatko se seja brskanja končaStatistika obiskanosti stranigoogle.com
OTZ18 dniStatistika obiskanosti stranigoogle.com
OGPC26 dniStatistika obiskanosti stranigoogle.com
WMF-Last-Access1 mesecLokacijageoiplookup.wikimedia.org
SC2 mesecaStatistika obiskanosti stranigoogle.com
SNID6 mesecevStatistika obiskanosti stranigoogle.com
NID6 mesecevStatistika obiskanosti stranigoogle.com
AID1 letoStatistika obiskanosti stranigoogle.com
GAPS2 letiStatistika obiskanosti stranigoogle.com
CONSENT22letStatistika obiskanosti stranigoogle.com

Končne določbe
V primeru, da ti pogoji uporabe ne urejajo določenega vprašanja, se za odnos med naročnikom objave oglasa in družbo Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake uporabljajo tudi določbe Obligacijskega zakonika. V primeru spora v zvezi z uporabo portala gostilne.si, ki ga ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, je za sodno reševanje krajevno pristojno sodišče v Ljubljani. Upravljavec si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev. šteje se, da je uporabnik nove pogoje uporabe sprejel ob prvi uporabi portala gostilne.si na podlagi spremenjenih pogojev.

Spletna kulinarika d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake, april 2011